Bygd och Bruk, Berättelser från Skinnskattebergs bergslag, nr 5, 2016.
Tidskrift utgiven av Hembygdsföreningarna inom Skinnskattebergs kommun.
Sidorna 13 – 19 i detta senaste nummer handlar om ”Rysslägret” i Baggå och om enskilda öden. En intressant berättelse om och av en av de ryssar som vistades i läger i Bergslagen i Sverige och hur hans liv blev efter återkomsten till Sovjetunionen.
För att köpa tidskriften, maila bygdochbruk@telia.com.

 

Minnen från vår samtid,  Arkeologi, materialitet och samtidshistoria
En avhandling i arkeologi av Maria Persson, Göteborgs Universitet, 2014.
ISBN: 978-91-85245-55-0, © Maria Persson 2014.
Avhandling i samtidsarkeologi med inriktning på det kulturarv som finns på platser som varit involverade i olika typer av konflikter, bl a fång-, arbets- och interneringsläger under krig.
Boken är intressant och relevant för oss. Eftersom den redan finns tillgänglig som pdf på nätet lägger vi ut en länk här på vår hemsida.

*

Utmaningen – Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid
Mikael Byström, Nordic Academic Press, 2012
ISBN: 978-91-87121-03-6
Från baksidestexten: ”Under 1920- och 1930-talen var den svenska flyktingpolitiken tydligt restriktiv och staten tog ringa ansvar för de utländska medorgare som fanns i landet. I örjan av 1950-talet hade staten dock accepterat det övergripande ansvaret för flyktingfrågorna och lade grunden till den liberala flyktingpolitik och den i stort sett fria invandring som utmärkte Sverige under seklets mitt.”