I FÖRVAR. LOBBY

Folke J som bodde i Snöån under tiden för kriget minns ryssarna. Här är ett kort utdrag ur Folkes berättelse. Klicka för att lyssna!

ABBORRTJÄRN, SMEDJEBACKENS KOMMUN

Nu. När man kör bil till Abborrtjärn åker man dit på den ganska raka grusväg som ryssarna byggde. Man tar till höger från vägen mot Simmelsjön ungefär vid Aspmora, det finns en skylt. Den är säkert fem-sex kilometer, mer eller mindre grävd för hand. Innan lägret fanns här var nog vägen snarare en bred stig. På den tiden kom man till Abborrtjärn från Snöån på en väg som man kanske kunde cykla på och där det rymdes en häst med släp.

Vägen går igenom byn, ja det är nog en by ändå, fast det idag bara är ett hus, en lada och ett par uthus. Bostadshuset, ett tvåvåningshus, ett skogstorp kanske man kallar det, tillhörde en av gårdarna som fanns här redan i början av 1900-talet.  I det huset bodde lägerchefen.  Idag ägs det av Bengt, skogs- och jakttillsyningsman i Björsjö och fungerar som jaktstuga. 

Där bakom, där granarna nu står höga, fanns barackerna där ryssarna bodde. Träden har växt upp sedan 1945 och är nu i stort sett fullväxta och avverkningsfärdiga. På marken kan man se att det funnits en väg. Stenhögar täckta av mossa visar rester av byggnader och husgrunder. Tre eller fyra stora baracker ska det ha varit, det var ju ändå uppåt 200 personer som bodde här i byn under en period på några år. Ladan som står längs med byvägen är kvar och den delen som är murad sägs ha innehållit en bastu som ryssarna använde.

Den oktobermorgon när de skulle utvisas ur Sverige samlade de sovjetiska krigsfångarna ihop mogna röda rönnbär och la dem som en stjärna i gruset utanför Nyströms Livs i Björsjö. Mary Jansson som föddes i närheten av Laggbyn berättade det. Hon var bland dem som var i Björsjö, med sina föräldrar, för att ta farväl. Ryssarna hade marscherat genom skogen från Abborrtjärn och samlats utanför livsmedelsaffären. Från Björsjö kördes de i buss till Skinnskatteberg och därifrån med tåg till hamnen i Gävle där de den 10 oktober 1944 sattes på båtar för att skickas till Sovjet via Finland.

Brev från Kungliga Domänstyrelsen angående förläggning av (ytterligare) politiska flyktingar i Abborrtjärns by, juli 1943.
Klicka på länkarna för att läsa dokumenten i pdf-format.

Ang förläggning av flyktingar i Abborrtjärn 1943 1

Ang förläggning av flyktingar i Abborrtjärn 2