——-

I Förvar.Huggarlägret – en utomhusutställning i samarbete med Dalarnas Museum i Siljansfors Skogsmuseum 13 juni till 30 augusti 2020 och ett växande arkiv på I Förvars hemsida www.hemligstämplat.nu.  

Jan Nordwall, generalsekreterare i Sveriges Hembygdsförbund, ger en introduktion till projektet I Förvar och utställningen Huggarlägret
Lyssna här: https://vimeo.com/429292958

Siljansfors Skogsmuseum. 792 80 MORA, tel 0250-20331 
Så hittar du hit.

Utställningen I Förvar. Lobby i Campus Norrköping är för närvarande inte tillgänglig för publik. Universiteten är stängda, se På gång. Lobby

Utställningen I Förvar. Repatrieringen som skulle öppnats den 4 april i Fängelsemuseet i Gävle har skjutits fram, se På gång. Repatrieringen

——-

Pandemin drabbar inte bara människor, den angriper nationella myter skriver Maciej Zaremba i DN den 29 mars 2020. Jag läser artikeln i Berlin. Egentligen skulle jag vara i Sverige nu. Utställningen I Förvar. Repatrieringen skulle ha öppnat lördagen 4 april i Gävle Fängelsemuseum. Men den har blivit skjuten på framtiden, museet är inte stängt men en utställning nu skulle få väldigt få besökare.

I Berlin är alla museer, gallerier, restauranger och caféer stängda. Man kan träffas utomhus men inte mer än två personer får vara nära varandra. I tyska medier rapporterar man något storögt om hur Sverige förhåller sig i Coronakrisen, att Sverige verkar försöka gå en egen väg utan förbud.

För två år sen kom en broschyr ut i Sverige som delades ut till alla svenska hushåll – Om kriget eller krisen kommer. Om det häftet rapporterades det också ganska storögt i utländska medier. Den svenska regeringen vill att landets medborgare ska vara väl förberedda om det blir ett kritiskt läge skrev Spiegelonline i maj 2018.

Broschyren knöt an till Om kriget kommer. Vi som var barn under kalla kriget minns det lilla häftet som vanligtvis kunde hittas under gamla telefonkataloger och annat bortglömt längst ner i en telefonbordslåda. På lätt svenska och med enkla teckningar förmedlades att vi levde under ett stort hot. Kriget och Atombomben. Men också att Sverige hade ett starkt civilförsvar.

För mig har Om kriget kommer alltid hört till det kalla kriget men det första häftet gavs ut 1943. Då var det brinnande krig i alla länder runt om Sverige. Den svenska regeringen höll fast vid att landet var neutralt. Och kriget kom inte till Sverige.

I Historisk Tidskrift nr 128:3. 2008 skriver Marie Cronqvist om vad neutraliteten som nationell självbild betydde för den starka satsningen på civilförsvaret i Sverige. Under kalla kriget var den svenska civilförsvarsbudgeten räknad per capita vida högre än stormakternas USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike. Den överträffades bara av Schweiz som var ett annat neutralt land dit kriget inte heller kom.

Macron talar om ett krig mot coronaviruset, Trump gräver upp krigslagar från 1950 för att tvinga General Motors att tillverka respiratorer istället för bilar. Merkel ser coronapandemin som det största hotet för Tyskland sen andra världskriget. Och då är hon ändå uppväxt i DDR och gammal nog att minnas när muren byggdes. De nationella historiska minnena och erfarenheterna präglar aktörernas handlande eller åtminstone hur de benämner sitt handlande.

Ute i Europa försöker man mota coronakrisen med förbud. I Sverige går man ut med råd som närmast kan liknas vid påbud. Sverige är tryggare än många andra länder står det i Om kriget eller krisen kommer. Men det är nog så att det är själva broschyren som ska ses som ett försök att knyta an till den självkänsla som finns i minnet av en tid när Sverige la ner möda på att ha ett starkt civilförsvar. När landet i spåret efter erfarenheten av kriget odlade en beredskapskultur. När hushållningssällskapen såg till att jordbruken gjorde Sverige självförsörjande på det mesta utom kaffe. När man såg till att ha lager av sjukvårdsutrustning och respiratorer i förvar i de stora skyddsrummen som sprängts in i urberget.

Kanske är broschyren närmast en magisk gest. Men det är också Macrons krigsretorik. Det intressanta nu är hur de europeiska ländernas regeringar i sin hjälplöshet inför denna pandemi vänder sig inåt, in i sina nationer, stänger gränserna och går tillbaka till nationella minnen och myter.

Hanna Sjöberg

Scroll Up