Sven-Olov Axelsson vid Älgberget

Ibörjan av fyrtiotalet byggde den driftige entrepenören från Leksand, Bäck Daniel Danielsson, en skogshuggarförläggning uppe på bergsslutningen Älgberget. Genom Andra Världskriget hade importen av kol och olja till Sverige minskats drastiskt och behovet av ved och träkol var stort. Bäck Daniel köpte in utskogen kring berget och fick Gengasbolaget att bygga en väg från Dala-Floda till vägen Leksand-Järna.

Den stora huggarförläggningen på Älgberget blev en god affär för Bäck Daniels. Från december 1943 hyrde han ut förläggningen till Norska legationen. Legationen ansvarade för de norska flyktingarna i Sverige och stod för deras uppehälle i den mån flyktingarna inte kunde försörja sig själva. Men Älbergslägret var aldrig tänkt som en vanlig flyktingförläggning, Här skulle utbildning av norska polistrupper äga rum. Och efterhand utbildades här också norska infanterisoldater. I slutet av 1944 fanns 1000 norska ”motståndsrekryter” och en personal på 200 personer i Älgbergslägret.

Lyssna på Sven-Olle Axelssons berättelse om Bäck Daniels bygge på Älgberget.

Bäck Daniel Danielsson
Ritning över det norska Älgbergslägret

Källor: Informationstavalan Kortfattad historik om Älgberget och Dalarnas Tidningar 8 juni 2019