Våren 1940 hade svenska staten inrättat ett läger i Baggå Herrgård för flyktingar som tog sin tillflykt till Sverige under kriget. Här hamnade norrmän, polacker och tyskar som inte sympatiserade med naziregimen.
Från maj 1942 anlände sovjetiska soldater som flytt från fångenskap i nazisternas tvångsarbetsläger i Norge. Redan efter ett par månader befann sig över 80 sovjetiska flyktingar i lägret. Utöver herrgårdsbyggnaden byggdes några baracker för flyktingarna.
Vid denna tid ägdes Baggå Herrgård av svenska staten. Idag är herrgården privatägd. Spåren av lägret är borta.Baggå Herrgård