I Baggå Herrgård öppnade i maj 1942 en förläggning för sovjetiska soldater som flytt från fångenskap i nazisternas tvångsarbetsläger i Norge. Redan efter ett par månader befann sig över 80 flyktingar i lägret. Utöver herrgårdsbyggnaden byggdes några baracker för flyktingarna.
Vid denna tid ägdes Baggå Herrgård av svenska staten. Idag är herrgården privatägd. Spåren av lägret är borta.Baggå Herrgård
Scroll Up