BJÖRSJÖ, SMEDJEBACKENS kommun

Från den nu nedlagda Björsjö såg går en ca 50 meter lång s k  Décauvillebana, en smalspårig järnväg som här ligger ovanpå en träkonstruktion. Den tar slut helt tvärt vid vägen upp till sjön. Torkel Hedgren som var skogvaktarpraktikant i Björsjö 1944 berättar att precis där Décauvillebanan slutar låg ”Fattighuset”, en enkel byggnad som användes som förläggning för polacker under ett huggarläger. Enligt Torkel fanns 11 polacker i baracken och anteckningar på ett foto säger också att där också bodde en instruktör och en kocka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Torkel förflyttades alla polackerna till en liten primitiv koja i skogen vid en tjärn som heter Paskalampi, ner mot Kloten, efter en våldsam händelse i baracken i Björsjö.  Det är svårt att hitta skriftlig dokumentation om att fanns ett huggarläger med polska medborgare i byn.