Spåren av lägren i vår närmiljö visar på en europeisk historia som också Sverige är en del av. Samtidigt ser vi att människor i flykt inte är ett nytt fenomen. Att ha kunskap om historien och dess avtryck på platser där vi bor är viktigt för vår förståelse av oss själva och av andra.

Scroll Up