Dalsågen, Gagnefs kommun

Den gamla sågen här i Dalsågen syns det inga spår efter längre. Här har det funnits något slags förläggning – ett huggarläger eller en flyktingförläggning där både norrmän och amerikanare var förlagda.
Kanske är den grova stenmuren vid den lilla strömmen som nu rinner under vägen en rest av den gamla sågen.