Ludvika kommun, ungefär 10 km västnordväst från Sunnansjö, mot Gänsen och Lövsjön.
Fågelmossarna, sankmarker långt ute i Dalaskogarna. Här fanns huggarläger eller flyktingförläggning där norrmän, polacker och balter var inhysta.