FALU KOMMUN

Utsikt över en del av fängelsegården, Falu gamla fängelse

I efterkrigstidens Västtyskland var Herbert Wehner en markant politisk 
profil. Han var socialdemokrat och nära lierad med Willy Brandt. 
Wehner var uppväxt i Dresden och gick tidigt med i kommunistpartiet. 

När nazisterna tog makten tvingades han att lämna Tyskland. Under 
senare delen av trettiotalet var han i Moskva och medlem i det tyska 
kommunistiska partiet KPD. 1941 skickades han till Sverige för att 
härifrån bygga upp den kommunistiska motståndsrörelsen i Tyskland. Den 18 februari 1942 blev han tagen av den svenska polisen och dömdes till ett års straffarbete för olovlig underrättelseverksamhet. Straffet avtjänade han i Falu fängelse, i fängelset i Vänersborg och på Långholmen. Senare kom han till interneringsläger i Smedsbo. Under den här tiden blev han 
utesluten ur kommunistpartiet KPD.

1946 lämnade Wehner Sverige, flyttade till Hamburg och gick med i det socialdemokratiska partiet där.

Från 1952 till 1958 var Wehner ledamot i Europaparlamentet.

Wehner höll kvar bandet till Sverige och skaffade sig ett sommarställe på 
Öland.