Gävle_hamn_inre hamnen, Gavle Hamnkontors arkiv

”Omkring 900 ryssar, som sedan det tysk-ryska krigsutbrottet flytt till Sverige, har på tisdagen utskeppats från Gävle. Utresan som möjliggjorts på grund av det ändrade läget i Östersjön skedde med Sveabolagets fartyg ’Örnen’ och ’Warjo’ som på måndagskvällen anlände till Gävle hamn.

Ryssarna som inträffade på tisdagen med två extratåg, embarkerade under morgonen, varvid representanter för ryska legationen, utrikesdepartementet och utlänningskommissionen var närvarande. Embarkeringen, som gick mönstergillt, var avslutat vid 11-tiden.

På eftermiddagen inspekterades de två fartygen före avresan av landshövding Sandler. De ryska resenärerna som under dagen utspisades genom militärmyndigheternas försorg, fick ta med sin personliga utrustning och proviant för det närmaste behovet.

De visade sig mycket tacksamma över den gästfrihet som de åtnjutit i Sverige, och när de båda fartygen avgick på tisdagskvällen utbragtes leven för Sverige och Sovjetunionen och uppstämdes Sovjetunionens nationalhymn. Resan över Bottniska viken förlöpte utan några intermezzon och fartygen ankom på onsdagsmiddagen till finsk hamn.” DN 12 okt 44

Det finns ingen bild till artikeln. I en ledare den 13 oktober kritiserar tidningen Dagens Nyheter landshövding Richard Sandler och länsstyrelsen för att DNs fotograf förvägrats tillträde till hamnen. DN ser det som ytterligare ett exempel på den inskränkta tryckfriheten i Sverige, ”hur lätt de mörkläggningsbefogenheter som under kriget tillagts statsmakterna urartar till missbruk genom det spelrum de ger för byråkrati och maktfullkomlighet”.

Det finns få spår av den här händelsen i Gävle. I Kommunarkivet kan man i Gävle hamns dagbok

för ankommande och avgående fartyg se att Warjo kom in till Gävle hamn med styckegods den 4 oktober. Hon las upp på Slipen tills hon avgick till Åbo med 409 passagerare den 10 oktober. Passagerarfartyget Örnen ankom från Stockholm den 9 oktober och avgick nästa dag med 511 personer ombord till Åbo. Warjo återkommer den 13 oktober utan någon last och läggs upp på Slipen igen.

I hamndagboken kan man också se att just de här dagarna ankommer det till Gävle hamn flera flyktingbåtar från Finland; från Rauma, från Björneborg och från Kuunasaari. Det var vapenstilleståndet mellan Finland och Sovjetunionen som tvingade många till flykt västerut. Samtidigt gjorde vapenstilleståndet repatrieringen av ryska medborgare som flytt till Sverige från Nazitysklands läger i Norge möjlig. Resan gick via Åbo till det av Sovjetunionen nyligen erövrade Viborg och sen vidare. Många, men inte alla, kom hem.

Utsnitt ur karta över Gävle, Gävle Kommunarkiv
Tilläggsrapport 15.10.194,. Gävle Kommunarkiv