HÄLSINGMO, Söderhamns kommun

Plan över förläggningen i Hälsingmo.
Bilden återgiven med tillstånd av Hälsinglands Läns Museum.

Mo Hembygdsförening har haft studiecirklar och gett ut häftet Flyktingförläggningen i Hälsingmo 1940-47. I Mo träffar vi Kristina Norén som kan visa exakt var lägret låg och var de första internerade – det var engelska soldater som flytt efter strider i Norge 1940 – anlade en fotbollsplan.  Utan att ha blivit visade runt hade vi inte kunnat se att här varit ett interneringsläger, alla spår är borta, på fotbollplanen växer tallar. Men i folkmun kallas vägen mellan sockenstugan och Florsjöbaden för Engelska Kanalen. Den är byggd av de internerade engelsmännen.

Senare under kriget blev Hälsingmo ett läger dit man skickade norska och danska flyktingar som man misstänkte varit i samarbete med Naziregimerna. Den första mars 1943 blev Hälsingmo ett slutet läger; inhägnat och med hård regim. Några av de internerade kunde ändå arbeta utanför lägerområdet. I Kristinas pappas snickeri som låg strax utanför lägerstängslet arbetade Tor-Leif Rugsven. Han var en skicklig och konstnärlig snickare, de bord och stolar han gjorde stod som modell för möbler som man tillverkade även senare i snickeriet.

Bilderna visar, ”Engelska kanalen”, platsen för fotbollsplanen som de engelska soldaterna anlade och ett träsnideri av den norske internerade Tor-Leif Rugsven