HÖSJÖHEDEN, Ludvika Kommun

Fem-sex kilometer från Fredriksberg ligger Hösjöheden. Här fanns ett huggarläger mitt i skogen. Vägen som nu går förbi platsen fanns inte då. Jag träffar P som bott här sen barndomen. Hennes pappa berättade om lägret där det fanns polacker men även danskar och norrmän. Själv är hon för ung för att minnas något men hon vet var lägret fanns och visar mig runt i den magra skogen.

En gräsbevuxen sänka är det som är kvar. Kanske har man tagit matjord därifrån – eller varför är det nu en grop? Och var hämtade de sitt vatten? De måste väl ha haft en brunn i lägret. Spåren är otydliga och svåra att tolka. Men det finns några få nästan söndermultnade träbjälkar kvar, säkert rester av en byggnad.