HUMLEBACKEN, FALU kommun

De gula villorna i området Humlebacken i Hälsingberg strax öster om Faluns centrum byggdes på 1970-talet. Innan dess fanns enstaka hus, bergsmansgårdar.
Bron över gångvägen vid Humlebacken byggdes av de engelska flygare som var internerade i pensionatet Humlebacken.  Det vore intressant att veta om landskapet såg likadant ut då – alltså om de byggde bron över en gångstig, och vart gick vägen som bron var en del av…?

Pensionatet fanns här där det nu är en gräsmatta. Muren är kvar sedan den tiden.

humlebacken-bron-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionat Humlebacken på ett vykort från 1933

 

 

 

 

 

Humlebackens Herrgård, interiör ca 1943