i-bodarna1 i-bodarna2

 

 

 

 

 

IDTJÄRNSBODARNA, LUDVIKA KOMMUN

Norr om Nyhami-bodarna3mar några kilometer söder om Tanstjärn låg Idtjärnsbodarna mitt i skogen, på en bergssida med fantastisk utsikt över omgivningarna.
Den som hittar hit idag kan se ett nyligen avverkat skogsområde där man har sparat resterna av den gamla gården som fanns här till efter krigets slut. Här fanns ett huggarläger där troligen fler än tjugo man var förlagda. De utlänningar som fanns här var tjecker, polacker och finländare. Skylten på plats berättar inte alls om lägret utan om familjen som ägde och brukade gården över ett decennium innan här blev förläggning för flyktingarna.

Skogen ägdes då av Stora Kopparbergs Bergslags AB, idag Stora Enso. Fäboden arrenderades av familjen som brukade den.
Huvudman för huggarlägret som fanns här under andra världskriget var svenska staten som också arrenderade marken av Stora Kopparbergs Bergslags AB.