Maria Backman, konstnär, www.mariabackman.com
Hanna Sjöberg, konstnär www.hannasjoeberg.se

I Förvar är ett projekt som inte har ett bestämt slutdatum. Projektet är en process  som utvecklas och förändras  i och med att vi får ökad kunskap och i och med att nya samarbetsparter kommer till.

Aktuella samarbeten 2018-19 är med Huddinge Kulturförvaltning, Huddinge Hembygdsförening och Stockholms Läns Museum.
För arbetet med Rysslägret i Lisma har vi beviljats projektmedel av Stockholms Läns Landstings Kulturnämnd.

Samarbetspart är också Sveriges Hembygdsförbund.

Vi har haft samarbete med Konstfrämjandet Riks och Konstfrämjandet Dalarna, Skådebanan Dalarna, Mora kulturförvaltning, Norrbärke Hembygdsförening och Snöåns byalag.

Vi tackar Kulturförvaltningen Landstinget Dalarna, Konstfrämjandet Riks och Konstfrämjandet Dalarna, kulturförvaltningen Smedjebackens kommun och kulturförvaltningen Mora kommun m fl.

Tidigare faser i projektet har finansierats genom Konstnärsnämnden, konstkonsulenten i Dalarna, Norrbärke Sparbank, Smedjebackens kulturförvaltning.

© I Förvar, Maria Backman och Hanna Sjöberg

I SAMVERKAN MED:

Webdesign: Atti Brinkmann, Semafor Förlag

KONSTFRÄMJANDET
Kultur och bildning