Smedjebackens kommun

I Kopparbo fanns ett huggarläger där främst norrmän och polacker var förlagda. Domänverket ägde marken.

Drygt tjugo år senare, 1968, arrenderade Svenska Scoutförbundet gården Kopparbo av Domänverket och sedan driver man scoutverksamhet och sommarläger på platsen.

Sedan 1985 är Kopparbostiftelsen ansvarig för verksamheten.

Kopparbo, övre gården

Bilden hämtad från Bygdeband, Ludvika Hembygdsförening