KRAMPEN, SKINNSKATTEBERGS kommun

 

Minnesdagen i Krampen den 11 maj 2012.  Personal från ryska ambassaden i Stockholm närvarade, de kom i buss med sina familjer. Firandet var mycket högtidligt med flera tal, på ryska av en uppsatt person från ambassaden (dock inte ambassadören själv), prästen i Skinnskattebergs församling talade och Yngve Gunnarsson, en eldsjäl vad gäller ”privatforskning” om historien berättade om hur ”Rysstenen” upptäcktes 1992 efter att den varit överväxt av träd och växter sedan 1945. En kör sjöng på ryska. Det bars fram blommor, mest röda nejlikor men också andra röda och vita blommor. Både den svenska och den ryska flaggan vajade ovanför Rysstenen. Efteråt serverades korv med bröd och kaffe.

 

Den stora stenen som kallas Rysstenen ligger precis bredvid vägen som naturligtvis kallas Ryssvägen eftersom den byggdes av de sovjetiska krigsfångarna i Krampenlägret. Två-tre veckor innan de ryska fångarna skulle skickas tillbaka till Sovjetunionen hade de huggit in symbolen hammaren och skäran på framsidan av stenen och texten CCCP 1944. De var säkert medvetna om att alla soldater som låtit sig tas som krigsfångar sågs av Sovjetstaten som landsförrädare men de längtade förstås hem ändå. Men det finns även idag olika åsikter om huruvida de visste, eller inte, att de skulle sändas från Sverige när de högg in inskriptionen i stenen.

 

 

Själva lägret låg några kilometer från Rysstenen helt nära järnvägen. Då fanns en station där tågen stannade. Idag finns ett litet museum, Krampenmuseet, i stationsbyggnaden. Det drivs helt ideellt av hembygdsföreningen och är tillsvidare öppet endast om somrarna.

 

 

På Ekomuseum Bergslagens hemsida finns en del information, bl a om öppettider och vägbeskrivning: http://ekomuseum.se/besoksmalen/krampen/