LERDALSHÖJDEN, Rättviks kommun

Hotell Lerdalshöjden, samma byggnad nu som då, men utbyggd och renoverad. Då kallades det Pensionat Lerdalshöjden.
Här fanns allierade flygare, både engelsmän och amerikaner, internerade. Dessa flygare levde under helt andra villkor än flyktingar från flera andra länder. Att kalla deras bistelse i Dalarna för internering är lite missvisande – de hade relativt gott om pengar, de åt gott och drack gott och träffades på kaféerna i Rättvik.

Amerikanska och engelska plan nödlandade i Sverige på grund av bränslebrist eller att de blev nerskjutna. Några blev nerskjutna redan i Norge och flygarna tog sig till Sverige till fots.
De internerades på flera av hotellen och pensionaten i trakten.