Vad är det här för historia? Flyktingar i Dalaskogarna för 75 år sedan.

I Dalarna fanns långt över hundra flyktingläger, de flesta var huggarläger. I Sverige rådde akut energibrist och manliga flyktingar sattes att hugga virke och ved i de mellansvenska skogarna. Flyktingarna kallade man kort och gott för utlänningar, det var långt innan begreppet invandrarpolitik var ett begrepp i riksdagsdebatterna.

De tidiga svenska utlänningslagarna var restriktiva. Humanitära röster fanns, men det var rädslan för ”främmande element” och värnandet av de egna arbetstillfällena som blev bestämmande. /…/ Men trots detta tog man under Andra Världskriget emot över 200 000 människor från hela Europa som flytt till Sverige.

Utställningen ”I Förvar” handlade om tiden och platserna där detta ägde rum.
Mitt i konsthallen byggde vi en installation av trasmattor – en ö av tätt ihopsydda mattor som bildade ett fält varifrån vi rörde oss ut i landskapet och berättelserna. Med citat från intervjuer, texter och dokument knöt vi ihop skeenden och associationer i en visuell form. Redigerade intervjuer med människor som dels själva varit berörda av händelser i och kring lägren, dels kunde berätta om flykt kunde höras i ljudinstallationer. Foton i stora format, sammansatta av många mindre svart-vita bilder, visade porträtt av människor. En jättelik grön stjärnliknande form bestående av sammanfogade militärbyxor marscherade på stället i en evig vandring.

1 september 1939
”O! Idag började kriget. Ingen ville tro det. Igår eftermiddag satt Elsa Gullander och jag i Vasaparken och barnen sprang och lekte runt i kring oss och vi skällde i all gemytlighet på Hitler och kom överens om att det nog inte blir krig – och idag!
Tyskarna har bombarderar flera polska städer tidigt i morse och tränger in i Polen på alla håll. Jag har i det längsta undvikit all hamstring men idag har jag köpt lite cacao, lite té, lite såpa och en del annat.”
Astrid Lindgren Krigsdagböcker 1939 – 1945
9/4 1940
”Väcktes kl. 5 på morgonen av underrättelse om den tyska aktionenn mot Danmark och Norge. Tyske ministern hade just besökt Günther [Sveriges utrikesminister] och meddelat att någon attack mot Sverige inte förbereddes. Vid sjutiden överlämnade han en note vari förväntades strikt neutralitet från vår sida. Regeringen samlades 1/2 10 och sammanträffade med kungen, kronprinsen och G.A. [Gustaf Adolf] fortsatte sedan sina överläggningar om svaret till T. [Tyskland]. Detta justerades efter lunch. Samtidigt förbereddes militära inkallelser.”
Per Albin Hanssons anteckningar och dagböcker 1929 – 1946


Utställning Mora Konsthall