I Förvar är två konstnärers möte med lokal-historiska spår. Projektet tar avstamp i den mycket konkreta närmiljön, på platser som Ingels-Svarttjärn utanför Rättvik, Abborrtjärn utanför Smedjebacken, Säters sjukhus, Långmora, Smedsbo, Långmyran i Dalarna, Rengsjö och Hälsingmo i Hälsingland. Vårt fokus är de skärningspunkter där den lokala historien möter den globala historien.