OM KONSTPROJEKTET

I Förvar är två konstnärers möte med lokal-historiska spår. Projektet tar avstamp i den mycket konkreta närmiljön, på platser som Ingels-Svarttjärn utanför Rättvik, Abborrtjärn utanför Smedjebacken, Säters sjukhus, Långmora, Smedsbo, Långmyran i Dalarna, Rengsjö och Hälsingmo i Hälsingland. Vårt fokus är de skärningspunkter där den lokala historien möter den globala historien.

Som konstnärer är vår arbetsmetod subjektiv och gestaltande. Vi ställer frågor till platserna. Vi är i skogen och iakttar det som finns runt oss – växterna som täcker den gamla åkermarken, stenarna som är dolda av mossa. Hur var barackerna för ryssarna i lägret Abborrtjärn placerade? Var låg fotbollsplanen där de spelade mot Snöåns, Björsjös och Smedjebackens bästa pojkar? Och varför hade de kommit hit till Domänverkets skog? Vad hade de varit med om? Vilka sånger sjöng de när de gick genom skogarna?

Vi tittar med olika perspektiv men i botten finns konkreta fakta och belagda händelser. Lokala hembygdsföreningar, historiker och amatörforskare har under åren samlat information och skrivit om lägren. Detta arbete har oftast skett lokalt och det har sällan skett ett utbyte av erfarenheter.

Vi tänker att I Förvar ska bli en samlingsplats och början till en kunskapspool som når över de lokala erfarenheterna.


Scroll Up