Utställning i två delar: Avesta Konsthall och Sjöviks Folkhögskola 18 juni till 7 augusti 2021

I projektet I Förvar. Interneringslägret kommer vi att undersöka de slutna flyktingförläggningarna ur olika perspektiv – med statens, lägerledningens och framförallt den internerades blick. Utställning är i två delar; i Avesta konsthall och en utomhusinstallation i Sjöviks Folkhögskola. Fokus ligger på interneringslägren; Smedsbo och Långmora och några av de ”icke-önskvärda” flyktingarnas situation.

Den första kontingenten av det utlänningar som skola interneras på Långmora arbetshem i Dala-Husby anlände på fredagen till Hedemora. Det är sammanlagt fjorton personer, tyskar och polacker. De övriga, som skola interneras här, väntas inom de närmaste dagarna. Till den andra förläggningen för denna kategori utlänningar, Smedsbo i By socken i Dalarna, väntas en första grupp på lördagen. DN 9 mars 1940

I andra världskrigets labila politiska läge hade det blivit tillåtet att internera ”icke-önskvärda och besvärliga flyktingar” i slutna förläggningar i Sverige. Den 16 februari 1940 gav regeringen ut kungörelsen ”angående utlännings omhändertagande i förläggning”. Det var en möjlighet att kontrollera människor som man såg som möjliga spioner eller kanske bara som orosmoment. De två första förläggningarna placerades i södra Dalarna, i Smedsbo och Långmora. Vid krigets slut fanns det fjorton slutna läger där civila utlänningar frihetsberövats på obestämd tid.

Bestämmelserna om internering styrdes under krigsåren enbart av administrativa författningar. Först efter kriget blev de lagstiftade. Det var ett demokratiskt problem att en enskild flykting kunde interneras utan rannsakan och dom, och utan att känna till vare sig orsaken till interneringen och hur länge den skulle vara.

Den 27 februari 1940 kunde man i Dagens Nyheter läsa att ”blotta förekomsten av interneringen skall verka i förebyggande syfte”. Sekreterare Drougge i socialstyrelsens utlänningsbyrå understryker också ”att det inte är fråga om några koncentrationsläger, inte häller om några pensionat, man vill söka skapa en gyllene medelväg för att ha ett visst klientel under ögonen.

Långmora 2016

Vi har läst:

Tobias Berglund: Slutna utlänningsförläggningar för civila i Sverige under andra världskriget

Susanne Grahn Smedsbo interneringsläger – en sluten disciplinförläggning för flyktingar i Sverige under andra världskriget https://www.uppsatser.se/uppsats/df0e64fb6f/