I Förvars projekt utgår från specifika platser. Lokala platser där man hittar spår av olika aspekter av flyktingmottagning i Sverige under Andra Världskriget. Men platserna visar också på spår av rörelse. Människor av olika nationalitet tog sig in i landet. Det var flyktingar, desertörer, oliktänkande, kommunister, spioner och quislingar. Tyska, engelska och amerikanska flygare nödlandade på svensk mark, blev internerade och fick vänta på att växlas ut, en balans skulle hållas mellan tyska och allierade flygare. Interneringsläger och barackläger byggdes upp; missionskyrkor, skogsarbetarstugor, skolor, pensionat och hotell användes som förläggningar.

Efter kriget lämnade många Sverige, kunde återvända till sina hemländer eller tog sig vidare någon annanstans. Några tvingades iväg, andra blev tvingade att stanna kvar, deras hemländer förblev ockuperade. Lägren i Sverige lades efterhand ner, barackerna revs och platserna växte igen och glömdes bort.

Med trycksaken I Förvar.Övergångar har vi försökt ge en bild av hur flyktingarna med sina öden knöt in Sverige med det som hände utanför landet, ute i Europa. Kartan visualiserar rörelser och skärningspunkter och visar att Sverige under Andra Världskriget var ett viktigt land för de som måste fly.

Kartans andra sida visar en del av de svenska förläggningsplatserna, där skogen är den sammanhållande faktorn, dit dessa flyktingar kom, bilder tagna idag. Till kartan finns nio vykort från projektets olika utställningar samt en informativ bipacksedel.

I Förvar.Övergångar är gjord med bidrag från Längmanska Kulturfonden och trycktes våren 2022.

För att beställa kartan – skicka ett mail till oss!