Utställning I Förvar.Lobby öppnade den 6 mars i Lobby i Linköpings Universitet, campus Norrköping

I Förvar. Lobby Campus Norrköping

I Förvar. Lobby, ,Campus Norrköping
De såg när ryssarna brände brände ner allt i sin väg © Maria Backman

I Förvar.Lobby fokuserar på skärningspunkter mellan då och nu. Vår historia följer oss i nuet. Den är med och skapar vår föreställning om framtiden.Historien kan beskrivas från perspektiv som handlar om makt, tolkningsföreträde, tillträde till det offentliga samtalet. Vi kan, med Hanna Arendts ögon,  se historien som ett framträdande i rummet, den enskilda personens eller gruppens.

Flyktinglägren som fanns överallt var platser där det främmande mötte det lokala och det lokala mötte det främmande. Lägren var tillfälliga men samtidigt starkt styrda. Lägret kan ses som ett heterotopiskt rum som befinner sig i historiens, tidens och innebördernas mixer. 

——————

Tidningsartiklar om utställningen, Folkbladet och Norrköpings Tidningar, läs HÄR

Länk till LOBBY: https://liu.se/artikel/lobby