Öppningen av utställningen I Förvar. Repatrieringen i Gävle Fängelsemuseum har skjutis fram.

Kanske Gävle den 10 oktober 1944

Den 10 oktober 1944 låg Sveabolagets fartyg Warjo och Örnen förtöjda i hamnen i Gävle, redo att ta ombord omkring 900 sovjetmedborgare som skulle återföras från olika förläggningar och läger i Sverige . De var sovjetiska krigsfångar som flytt över gränsen från arbetsläger i det av Tyskland ockuperade Norge.

Efter vapenstilleståndet mellan Sovjetunionen och Finland i september 1944 hölls Finland i ett skruvstäd och Sovjetunionen kunde nu organisera återtransporter genom Finland av sina medborgare som fanns i Sverige.
Enligt vittnesuppgifter var det oroligt bland männen. Visst ville de flesta komma hem. Men alla ville inte tillbaka till Sovjet. Och det fanns säkert några som inte själva riktigt visste vad de ville. Kanske lämnade de nu en käresta i Sverige men samtidigt längtade de efter att äntligen få återse sin familj hemma i Ryssland eller Ukraina. Det gick inte att leva i båda världarna. Resan var oåterkallelig.

Utställningen I Förvar. Repatrieringen undersöker händelserna i Gävle hamn. I en konstinstallation letar vi efter spår av individer i kolonnerna. Vi ser vårt arbete som en experimentverkstad, ett laboratorium.

I vilken form ser vi historien? Den amerikanske historikern Timothy Snyder beskriver den med rumsliga begrepp; space, in between, patterns. Strukturer, mellanrum, riktningar och perspektiv är också begrepp som används i konsten. Formen i sig kan beskriva ett ideologiskt ställnings-tagande.

I år är det 75 år sedan Andra Världskriget tog slut. Den 9 maj firas fredsdagen i Ryssland. Utställningen i Fängelsemuseet var planerad att pågå till den 10 maj 2020.

Befriade sovjetiska krigsfångar i Norge maj 1945 © Jan Nordwalls arkiv

Scroll Up