Spåren av lägren i vår närmiljö visar på en europeisk historia som också Sverige är en del av. Samtidigt ser vi att människor i flykt inte är ett nytt fenomen. Att ha kunskap om historien och dess avtryck på platser där vi bor är viktigt för vår förståelse av oss själva och av andra.