SÅGMYRA, FALU kommun

sagmyra-norrmannens-baracker

 

 

Vi träffar Henry Nyland, tidigare produktionschef på Tidstrands Yllefabrik i Sågmyra. Han visar oss platsen där norrmännens barack stod. Under Andra Världskriget anställdes många norrmän/norska medborgare i yllefabriken. De fick bo tillsammans i en barack på andra sidan av ån. Vi vet inte om norrmännen anställdes på grund av att den svenska arbetskraften inte räckte till, det vill säga eftersom de svenska männen var inkallade, eller om Tidstrands fabrik aktivt sökte efter norsk arbetskraft.