SMEDSBO, AVESTA kommun

smedsbo

I Smedsbo låg en interneringsförläggning där omkring 60 personer var förlagda. Lägret hade dubbla stängsel med patrulleringsmöjlighet emellan. Lägret hade beväpnad personal. Här internerades män som man ansåg vara farliga för landet, på grund av tidigare politisk verksamhet eller att de på starka skäl misstänktes vara farliga för svensk säkerhetspolitik.

 

Idag ägs fastigheten av en barnfamilj. Inga spår av lägerverksamheten finns kvar.