SVARTNÄS, Falu kommun

Runt Svartnäs fanns åtminstone fem huggarläger. Asbjörn Nikolaisen som i år fyller 93, kom lördagen den 18 oktober 1942 till Svartnäs och blev placerad i ett huggarläger i Lilla Björnmossen.

Asbjörn är född i Bodö i Nord-Norge och jobbade som 15-åring på en fiskebåt i Lofoten när tyskarna anföll Narvik i maj 1940. Innan flykten till Sverige jobbade han också i en fiskfabrik där även ryska krigsfångar och civila tvångsarbetare arbetade. Han berättar att ryssarna inte ens hade skor på fötterna under vintern och att de norrmän som ville hjälpa ryssarna med mat eller kläder betraffades av de tyska soldaterna.