Under Andra Världskriget tog Sverige emot ett stort antal flyktingar från det krigshärjade Europa. Flyktingläger och arbetsläger fanns på många platser i Dalarna, Hälsingland, Västmanland och Gästrikland, bara i Dalarna är över tvåhundra nämnda. I de skogrika områdena var det framförallt skogshuggarläger men det fanns även interneringsläger med beväpnad bevakning som Smedsbolägret söder om Horndal i Avesta kommun och Rengsjö i Bollnäs kommun.

 Efter krigsslutet lades lägren ner efter hand, platserna växte igen och glömdes bort. Men med ett vant öga kan man se spår av närhistorien i skogen. De mossbelupna stenarna var en gång en husgrund och de nu avverkningsmogna barrträden runtikring planterades där för sjuttio år sen när lägret lagts ner.

Känner DU till en plats där det under Andra Världskriget fanns ett arbets- eller flyktingläger?  skriv till oss:  info@hemligstämplat.nu.
Projektet I Förvar
kommer att lägga till platser på kartan på den här hemsidan.