Bygd och Bruk, Berättelser från Skinnskattebergs bergslag, nr 5, 2016.
Tidskrift utgiven av Hembygdsföreningarna inom Skinnskattebergs kommun.
Sidorna 13 – 19 i detta senaste nummer handlar om ”Rysslägret” i Baggå och om enskilda öden. En intressant berättelse om och av en av de ryssar som vistades i läger i Bergslagen i Sverige och hur hans liv blev efter återkomsten till Sovjetunionen.
För att köpa tidskriften, maila bygdochbruk@telia.com.

Minnen från vår samtid,  Arkeologi, materialitet och samtidshistoria
En avhandling i arkeologi av Maria Persson, Göteborgs Universitet, 2014.
ISBN: 978-91-85245-55-0, © Maria Persson 2014.
Avhandling i samtidsarkeologi med inriktning på det kulturarv som finns på platser som varit involverade i olika typer av konflikter, bl a fång-, arbets- och interneringsläger under krig.
Boken är intressant och relevant för oss. Eftersom den redan finns tillgänglig som pdf på nätet lägger vi ut en länk här på vår hemsida.

*

Utmaningen – Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid
Mikael Byström, Nordic Academic Press, 2012
ISBN: 978-91-87121-03-6
Från baksidestexten: ”Under 1920- och 1930-talen var den svenska flyktingpolitiken tydligt restriktiv och staten tog ringa ansvar för de utländska medorgare som fanns i landet. I örjan av 1950-talet hade staten dock accepterat det övergripande ansvaret för flyktingfrågorna och lade grunden till den liberala flyktingpolitik och den i stort sett fria invandring som utmärkte Sverige under seklets mitt.”

Flyktingpolitik i stormakts skugga, Sverige och de sovjetryska flyktingarna under andra världskriget
Anders Berge, Uppsala Multiethnic Papers 26, Uppsala 1992
ISBN 91-86624-07-5
Sammandrag från baksidestexten: ”Mer än 4 000 sovjetryska flyktingar sökte sig till Sverige under och strax efter andra världskriget.” (De var kunde vara ryssar som hållits som tyska krigsfångar eller tvångsarbetare, men även desertörer och andra.) ”Sovjetunionens politik att alla flyktingarna måste sändas hem igen oavsett vad de själva önskade gav upphov till ett dramatiskt skede i svensk flyktingpolitik.”

Vi har också läst:

Helen Granditsky och Anna Westerinen, Stenen utanför Leningrad, se Hagaström

Lena Kallenberg, I krig och kärlek, se Långmora

Dirk Riedel Ordnungshüter und Massenmörder im Dienst der ”Volksgemeinschaft”: Der KZ-Kommendant Hans Loritz se Sunnerstaholm