Hanna Sjöberg

Om utställningsprojektet ”Zwangsarbeit bei Bosch” Kleinmachnow och Berlin-Schöneweide, Tyskland och Warszawa, Polen.

Över 12 miljoner människor från nästan hela Europa tvingades till arbete i Tyskland under andra världskriget. Det var krigsfångar, koncentrationslägerfångar och civila från de av Tyskland ockuperade områdena. Dessa arbetare sattes in överallt i den tyska ekonomin, framförallt i industrin, särskilt inom krigsindustrin. I princip alla företag använde sig av tvångsarbetare, även tyska dotterbolag till svenska firmor som t.ex. SKF. Situationen för tvångsarbetarna var väldigt olika. Koncentrationslägerfångar och ryska krigsfångar levde under katastrofala omständigheter. De civila tvångsarbetarna hade bättre förhållanden, men även de behandlades olika enligt
nazisternas rasistiska ideologi. Holländare och belgier behandlades bättre än polacker och ryssar.

I slutet av 1990 hotade amerikanska advokater att inleda processer mot tyska företag i USA som hade haft tvångsarbetare under kriget. Det ledde till bildandet av en stiftelse i Tyskland där regeringen och industrin tillsammans satsade 10 miljarder Dmark. Stiftelsen betalade ut en liten ersättning till knappt två miljoner före detta tvångsarbetare och deras arvingar. Samtidigt skapades ett stort allmänintresse i Tyskland för tvångsarbetet under Andra Världskriget.

Det tyska begreppet ”Zwangsarbeit” på Google ger över en miljon träffar, temat tas upp i avhandlingar och böcker. Historiker har rest ut och intervjuat före detta tvångsarbetare. ”Geschichtswerkstätten”, lokala gräv-där-du-står-rörelser, letar spår efter tvångsarbete på rörelsernas hemorter.

Detta är bakgrunden för det utställningsprojekt om tvångsarbete i ett dotterföretag till firman Bosch som Angela Martin, historiker i Berlin, och jag genomförde under åren 2006 – 2011. I utställningarna har vi försökt att berätta utifrån personliga vittnesmål. Det största materialet är intervjuer som Angela Martin och Ewa Czerwiakowski gjort med de polska kvinnor var tvångsarbetare i ett koncentrationsläger på fabriksområdet.

Bilderna är från ”W niemieckim lesie – Versteckt im Wald” i museet Dom Spotkań z Historią, DSH, i Warszawa, 2011. Detta var vår tredje utställning och den första utanför Tyskland. I Warszawa låg utställningens fokus på de polska kvinnornas erfarenheter. Utsnitt ur intervjuer med dem var monterade på bord mitt i utställningens inre rum. Flera av dessa kvinnor var med när utställningen öppnades i mars 2011.

Dom Spotkań z Historią, DSH, Warszawa